Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt Logowania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Jesteś tutaj

AP

AP - Archiwum Prac - Uniwersytet Jagielloński

AP jest serwisem internetowym, którego rolą jest pomoc w archiwizacji prac dyplomowych.
W obecnej wersji wszystko działa on-line - bez konieczności czekania na migracje pomiędzy USOS a AP.
Serwis ten posiada wbudowane powiadamianie e-mail użytkownika, który musi wykonać jakąś czynność na danej pracy dyplomowej.

Korzystanie z aplikacji AP reguluje zarządzenie:

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 28 lipca 2020 roku

 

KARTA PRACY DYPLOMOWEJ
Karta Pracy Dyplomowej znajduje się w aplikacji USOS->Dyplomy->"Dyplomy i egzaminy"->Raporty->"Metryczka(*)"
 

Serwis AP znajduje się pod adresem: http://www.ap.uj.edu.pl

Proces obsługi pracy


Przebieg wszystkich operacji wykonywanych w systemach uniwersyteckich w związku z pracą dyplomową studenta wygląda następująco :0. Sekretariat wprowadza informacje o pracy do USOS
Sekretariat wpisuje do USOS wszystkie dane potrzebne do tego, aby praca zaistniała na koncie AP studenta.

1. Wpisywanie streszczenia i słów kluczowych
Autor pracy wpisuje do systemu w jakim języku została napisana praca, streszczenia i słowa kluczowe w odpowiednich językach. Zapisuje te dane kilkając przycisk "ZAPISZ DANE PRACY". Po uzupełnieniu wszystkich danych przechodzi do następnego kroku za pomocą przycisku "PRZEJDŹ DO DODAWANIA PLIKÓW".

2. Wysyłanie pliku z pracą
Autor pracy przesyła plik pracy w formacie PDF oraz ewentualne załączniki spakowane do pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z). Całą procedurę zakańcza klikając przycisk "PRZEKAŻ DO ZATWIERDZENIA PRZEZ OPIEKUNA".

3. Zatwierdzenie pracy przez promotora
Opiekun (promotor) akceptuje pracę przyciskiem "PRZEKAŻ DO WPISANIA RECENZJI" lub wycofuje ją do poprawy przyciskiem "PRZEKAŻ DO POPRAWY".

4. Wpisywanie recenzji
W tym kroku recenzenci mogą wpisać do AP recenzje.

5. Koniec
Ten krok zakańcza możliwość wprowadzania zmian w AP.


 

Instrukcja Logowania

Aby zalogować się do AP należy wybrać link znajdujący się w prawym górnym rogu strony.