Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt Logowania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Jesteś tutaj

Zgoda na udostępnienie pracy w czytelni

4 posts / 0 new
Ostatni wpis
Magdalena Śledź

Przy wgrywaniu pracy wyraziłam zgodę na udostępnienie jej w czytelni, przemyślałam jednak sprawę i nie chcę już by pracę udostępniono. Czy można w jakiś sposób sprawić, żeby w APD wybrać jednak opcję "nie" przy udostępnieniu pracy do czytelni. I jeśli tak, to do kogo mogę się zwrócić w tej sprawie?

Seweryn Wrzecionek

Aby zmienić opcje udostępniania pracy należy w swoim sekretariacie/dziekanacie studenckim poprosić o cofnięcie pracy do punktu "2 - przesyłanie plików z pracą".
Po cofnięciu pracy student może zmienić opcje udostępniania na stronie APD oraz przejść całą ścieżkę archiwizacji.
Po zmianie parametrów udostępniania należy przekazać pracę do zatwierdzenia przez promotora.
W jednostkach, w których realizowany jest peły proces obsługi w APD promotor musi pracę zatwierdzić, przekazać do recenzowania i zakończyć proces archiwizacji.
Proszę pamiętać, że po zmianie decyzji należy wydrukować nowe oświadczenie i dostarczyć je do sekretariatu.

Magdalena Śledź

A co jeśli praca jest już wydrukowana, złożona i w recenzji, obrona jest za tydzień, a ja tylko i włącznie chcę w APD zmienić decyzję w sprawie jej udostępniania?

Seweryn Wrzecionek

W Pani przypadku, gdy praca jest już zatwierdzona i gotowa do obrony, może się Pani zwrócić do sekretariatu/dziekantu, aby cofnięto Pani pracę do punktu "2 - przesyłanie plików z pracą". Następnie zmienia Pani deklarację udostępniania i prosi o zmianę statusu archiwizacji na "5 - praca gotowa do obrony". Należy również wydrukować nowe oświadczenie o udostępnianiu i złożyć w sekretariacie/dziekanacie. Wszelkie tego typu problemy najlepiej kierować do sekretariatu/dziekanatu.

Zaloguj się aby dodać komentarz.