Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt Logowania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Jesteś tutaj

Regulamin forum USOSowni

 1. Czynny udział w forum możliwy jest jedynie dla osób, które mogą zalogować się do USOSowni poprzez Punkt Logowania.
 2. Dostęp do zawartości forum, którą stanowią nagłówki i treść wiadomości oraz imiona i nazwiska, nie wymaga zalogowania do USOSowni. Zawartość forum jest publicznie dostępna dla każdego. Może być też wyświetlana w wynikach wyszukiwania podawanych przez wyszukiwarki internetowe.
 3. Wysyłając wiadomość na forum jej autor wyraża tym samym zgodę na upublicznienie jego podpisanej imieniem i nazwiskiem wypowiedzi w sposób opisany w punkcie 2. Autor wiadomości nie może żądać jej usunięcia z forum USOSowni.
 4. Administratorzy USOSowni mogą bez ostrzeżenia przenieść dowolny wątek do innego działu forum.
 5. Administratorzy USOSowni mogą bez ostrzeżenia ingerować w treść dowolnej wiadomości w celu usunięcia z niej elementów niezgodnych z regulaminem forum. Każda tego typu ingerencja będzie zaakcentowana w treści wiadomości w sposób wyraźny i nie pozostawiający wątpliwości co do jej przyczyn i charakteru.
 6. Administratorzy USOSowni mogą bez ostrzeżenia usunąć dowolną wiadomość z forum, jeśli zawiera ona treści niezgodne z regulaminem forum lub powiela temat szczegółowo opisany w tym samym lub innym wątku.
 7. Celowe powielenie własnej wypowiedzi w jednym lub wielu wątkach lub celowe wielokrotne założenie nowego wątku o tej samej treści w jednym lub wielu działach forum jest niedozwolone. Zduplikowane wątki i wiadomości będą usuwane.
 8. Autor usuniętych/zmodyfikowanych/przeniesionych wiadomości lub wątków może zapytać o przyczynę tego typu ingerencji administratorów lub złożyć odwołanie w tym wątku forum lub korzystając z formularza kontaktowego.
 9. Wiadomości nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych i celowo wprowadzających w błąd innych użytkowników forum.
 10. Wiadomości nie mogą zawierać treści godzących w dobre imię Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krytyka uczelnianych systemów informatycznych lub innych aspektów funkcjonowania uczelni nie jest postrzegana jako godząca w dobre imię Uniwersytetu Jagiellońskiego i jak najbardziej jest dopuszczalna.
 11. Wiadomości nie mogą zawierać materiałów reklamowych i odnośników internetowych do stron komercyjnych. Wyjątek stanowią ogłoszenia i odnośniki internetowe bezpośrednio związane z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz merytorycznie uzasadnione informacje stanowiące odpowiedzi na pytania związane z obsługą uczelnianych systemów informatycznych (np. odpowiedź na pytanie, jakiego narzędzia użyć w celu skonwertowania pracy dyplomowej do formatu PDF).
 12. Administratorzy USOSowni mogą podjąć decyzję o czasowym lub permanentnym zablokowaniu konta osoby łamiącej regulamin. Zablokowanie konta jest równoznaczne z niemożnością wysyłania wiadomości na forum. Nie uniemożliwia biernego przeglądania zasobów USOSowni ani czynnego korzystania z innych serwisów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 13. Treść regulaminu forum może ulegać zmianom. Każda zmiana w regulaminie będzie odnotowywana na stronie głównej USOSowni.