Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy i pensum

Informacje i instrukcje dotyczące czynności wykonywanych w USOS w związku z umowami pracowniczymi i rozliczaniem pensum dydaktycznego.

Wprowadzona do USOS osoba może zostać zdefiniowana jako pracownik, poprzez kliknięcie przycisku "Zatrudnij" w formularzu "Pracownicy". Określony w ten sposób status pracownika jest wymagany do niektórych czynności, takich jak dodanie osoby do prowadzących grupy zajęciowe. W samym formularzu "Pracownicy" odblokowane zostaną bloki danych dotyczące spraw pracowniczych, w szczególności:

  • Flaga "Prowadzi zajęcia lub członek komisji". Wybór "T" odblokuje kartę "Pracownicy" w USOSweb osobom, które nie są aktualnymi dydaktykami.
  • Karta "Zatrudnienie". W tym miejscu nalezy uzupełnić dane o zatrudnieniu etatowym, co jest niezbędne do prawidłowego rozliczania pensum. Dane umowy można wprowadzić ręcznie lub przy pomocy przycisku "Dane z SAP".
  • Karta "Nieetatowe". W tym miejscu należy wprowadzić podstawowe dane dotyczące umów cywilnoprawnych.
  • Karta "Funkcje". W tym miejscu widoczne są określone funkcje pełnione przez pracownika (np. dyrektor instytutu).

W przypadku pracowników nieetatowych możliwa jest aktywacja konta pocztowego w domenie @uj.edu.pl, pod warunkiem uzupełnienia niezbędnych elementów w USOS umożliwiających aktywację konta pracowniczego.

Instrukcja "Pracownicy" (PDF) – Janina Mincer-Daszkiewicz, USOS 6.8.1-5

Instrukcja uzupełniania w systemie USOS danych dotyczących zatrudnienia doktorantów na UJ (PDF)

Instrukcje dotyczące tworzenia i rozliczania pensum dydaktycznego:

Czynności konieczne do wykonania w USOS w celu uruchomienia wyborów w USOSweb zostały wspomniane w rozdziale 4. instrukcji "Wybory w USOSweb" (Janina Mincer-Daszkiewicz, Maciej Strzelczyk, USOS 6.6.0).

Skrócona instrukcja tworzenia wyborów w USOS Java

Instrukcja konfiguracji tur wyborczych w serwisie USOSweb 

Instrukcje dotyczące obsługi postępowań habilitacyjnych w USOS:

Instrukcja "Wydruki odpisów dyplomów habilitacyjnych" (PDF)

Podstawowe informacje dotyczące obsługi ELN w USOS zostały wspomniane w rozdziale 14. instrukcji "Elektroniczne Legitymacje Studenta, Doktoranta, Nauczyciela, Pracownika, Absolwenta" (Jan Rudziński, Janina Mincer-Daszkiewicz, USOS Java 6.7.1).