Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracje

Jakie są typy rejestracji?

 • Rejestracja żetonowa (lektoraty, wychowanie fizyczne, przedmioty ogólnouniwersyteckie) prowadzona w serwisie USOSweb. Instrukcja tego typu rejestracji znajduje się na stronie rejestracji żetonowej.
 • Rejestracja dwuetapowa: najpierw studenci rejestrują się na przedmioty, a później składają preferencje dotyczące grup ćwiczeniowych i system rozdziela studentów do grup według złożonych preferencji lub wybierają grupy samodzielnie w kolejnej turze rejestracji
 • Rejestracja bezpośrednia: studenci rejestrują się od razu na przedmiot i grupy ćwiczeniowe (wybierają konkretne grupy i widzą natychmiast, czy zostali zapisani).

Gdzie szukać informacji na temat planowanych lub trwających rejestracji ?

 • w ogłoszeniach na głównej stronie USOSweb
 • w Kalendarzu Rejestracji na USOSweb (link po lewej stronie głównej strony USOSweb)
 • w zakładce aktualności (link po lewej stronie głównej strony USOSweb)
 • na stronach WWW jednostki prowadzącej wybrane przedmioty
 • bezpośrednio w sekretariacie jednostki prowadzącej wybrane przedmioty
 • po zalogowaniu na swoje konto USOSweb w zakładce: Dla Studentów - Rejestracja
 • w Statystykach Rejestracji – w zakładce Dla Wszystkich → Statystyki

Gdzie szukać tylko tych rejestracji, które mnie dotyczą?

 • w Kalendarzu Rejestracji, który jest dostępny po zalogowaniu w zakładce "Dla Studentów" → "Rejestracje".

Student, po zalogowaniu się na swoje konto, znajdzie tam rejestracje, do których dopisał go jego dziekanat/sekretariat. Jeżeli brakuje tam aktualnych rejestracji do których student powinien mieć dostęp, należy skontaktowac się ze swoim dziekanatem/sekretariatem obsługującym USOS.

Gdzie znaleźć konkretne rejestracje poszczególnych jednostek?

 • w Kalendarzu Rejestracji znajdującym się na stronie głownej USOSweb.

Udostępnia on listę wszystkich jednostek organizacyjnych, które tworzą rejestracje. Po wybraniu kalendarza danej jednostki z listy, ukażą nam się jasno ujęte dane dotyczące rejestracji tej jednostki - znajdą się tam informacje zarówno o rejestracjach aktualnie trwających jak i zakończonych i tych, które dopiero sie rozpoczną. Można przy nich przeczytać jaki jest rodzaj rejestracji, czy rejestracja jest dedykowana, za jaki czas rejestracja się rozpocznie lub jak długo będzie jeszcze trwać a także przejść do przedmiotów związanych z tą rejestracją.

Można tam sprawdzić, jakie rejestracje są organizowane przez poszczególne jednostki i czy rejestracje te są aktywne. Po kliknięciu na interesującą nas rejestrację widzimy listę przedmiotów objętych tą rejestracją.

Gdzie szukać przedmiotów, na które mogę się zarejestrować?

 • Lista przedmiotów, na które student może się w danej chwili zarejestrować, jest dostępna w zakładce Dla studentów → Rejestracja → na przedmioty.

  UWAGA! Jest to wyłącznie lista przedmiotów, w których student ma prawo uczestnictwa - przedmioty te pochodzą z aktywnych rejestracji. Jeśli nasza zakładka jest pusta, należy przeczytać punkt "Jak sprawdzić, czy mogę się zarejestrować na przedmiot?"

 • Przedmioty można także wyszukiwać w katalogu (zakładka Katalog → Przedmioty).

Jak sprawdzić, czy mogę się zarejestrować na dany przedmiot?

Odnajdujemy przedmiot (np. w katalogu przedmiotów: Katalog -> Przedmioty ).
Pojawia się ekran danego przedmiotu z wyszczególnionymi cyklami dydaktycznymi(semestrami), w których dany przedmiot jest realizowany. Dla każdego cyklu dydaktycznego pojawia się koszyczek rejestracji. Klikamy w literkę 'i' znajdującą się przy koszyczku by wywołać stronę z informacjami o rejestracji na dany przedmiot.

zrzut ekranu pokazujący gdzie szukać szczegółowych informacji o rejestracji

Na stronie sprawdzamy:

 • czy rejestracja istnieje
 • czy rejestracja jest otwarta (aktywna)
 • czy trwa jakaś tura rejestracji
 • czy jesteśmy uprawnieni do udziału w tej rejestracji

Informacje o rejestracji mogą wyglądać następująco:

zrzut ekranu pokazujący szczegółowe informacje o rejestracji w USOSweb

zaś informacje o poszczególnych turach tej rejestracji:

zrzut ekranu pokazujący szczegółowe informacje o turach rejestracji

W przypadku braku uprawnień proszę zgłosić to w swoim dziekanacie/sekretariacie dydaktycznym. Jeśli sekretariat przydzieli uprawnienia do rejestracji, będą one widoczne w USOSweb następnego dnia.

Uwaga! Grupy danego przedmiotu mogą mieć swoje dedykacje - grupa może być dedykowana dla określonych programów studiów lub lat studiów. Taka dedykacja uniemożliwi zarejestrowanie się przez USOSweb studentom studiującym na programie lub roku studiów nie należącym do tych, którym dedykowana jest dana grupa. Dedykacje grup można sprawdzić wybierając link "Zapełnienie grup".

 

Jak sprawdzić dedykacje grupy

Dedykacja grupy zajęciowej to wskazanie programu bądź programu i etapu studiów dla których dana grupa jest przeznaczona.

Podczas rejestracji z uwzględnieniem dedykacji USOSweb oraz rejestracja żetonowa ściśle przestrzegają dedykacji zdefiniowanych przez jednostkę prowadzącą grupę.

Osoba, która nie spełnia dedykacji grupy (nie jest zapisana na jeden z programów i etapów dedykacji) nie może się do niej zapisać.

Brak możliwości zapisania objawia się poprzez:

 • brak możliwości wybrania danej grupy zajęciowej (jeśli przedmiot oferuje wiele grup)
 • komunikat 'Wystąpił błąd podczas rejestrowania. Grupa jest dedykowana dla innego programu studiów'

W wypadku gdy sekretariat zdecydował się ograniczyć dostęp do rejestracji podczas wyboru grupy będzie widoczna kolumna Dedykacje z listą programów dla których ta rejestracja jest przeznaczona jak na poniższym zrzucie ekranu.

Analogiczna kolumna pojawi się pod ikonką 'zapełnienie grup'.

zrzut ekranu pokazujący dedykacje w rejestracji

W wypadku gdy jeden z programów jest zaznaczony pogrubioną czcionką oznacza to iż grupa jest przeznaczona dla naszego programu studiów. Opis słowny kodów programów można wyświetlić klikając ikonkę z 3 kropkami.

Kod programu studiów można sprawdzić w zakładce zaliczenia etapów

zrzut ekranu pokazujące zakładkę zaliczenia etapów gdzie można sprawdzić kod i status swojego programu studiów

Jakie warunki muszą być spełnione, żeby się zarejestrować?

 • sekretariat musi utworzyć rejestrację
 • sekretariat musi nadać studentowi uprawnienia do rejestracji
 • w przypadku rejestracji do grupy student musi spełniać dedykacje tej grupy
 • rejestracja musi być aktywna
 • musi trwać tura rejestracji

Jak zapisać się na grupy w rejestracji dwuetapowej

Jeśli w pierwszym etapie rejestracji zgłoszone prośby zostały zaakceptowane, w zakładce 'Rejestracja' -> 'Rejestracja do grup' można wybrać preferencje zapisu do grup ćwiczeniowych.

Gdzie szukać dotyczących mnie rejestracji na egzaminy?

Na swoim koncie USOSweb wchodzimy do zakładki "Dla studentów", następnie wybieramy z lewego menu link "na egzaminy". Na nowej stronie ukaże nam się tabela ze wszystkimi rejestracjami na egzaminy, do których mamy dostęp.

Jak zarejestrować się na egzamin?

Po przejściu na stronę ze wszystkimi dostępnymi dla nas rejestracjami na egzaminy (patrz pytanie wyżej) odnajdujemy w tabeli interesujący nas egzamin (termin) i klikamy na link "Zarejestruj". Na nowej stronie w tabeli zawierającej grupy i terminy odnajdujemy interesującą nas grupę i klikamy na znajdujący sie poniżej jej wiersza szary przycisk z informacjami o godzinie rozpoczęcia i stanie zapełnienia.

zrzut ekranu pokazujący rejestrację na egzamin