Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia i akademiki w USOS

Informacje i instrukcje dotyczące czynności wykonywanych w USOS w związku z obsługą stypendiów, sporządzaniem rankingów i tworzeniem skierowań do akademików.

W przypadku stwierdzenia nienależnej wypłaty stypendium lub błędu na wyeksportowanej, ale niezrealizowanej listy stypendialnej, konieczne jest wprowadzenie, opisanej w poniższej instrukcji, korekty w systemie USOS.

Korekty list stypendialnych i zwroty stypendiów niepodlegających opodatkowaniu (PDF)

Instrukcja dotyczy tworzenia decyzji indywidualnych w USOS w przypadkach, gdy wydanie decyzji nie jest możliwe po stronie USOSweb (np. dla decyzji wydawanych w autokontroli lub dla decyzji zmieniających).

Instrukcja wydawania decyzji indywidualnej w USOSadm (PDF) (nowy dokument)

Stypendium rektora dla studentów jest przyznawane w oparciu o listy rankingowe, tworzone w USOS dla każdego roku i kierunku studiów. Przygotowanie i tworzenie rankingów oraz prawidłowy sposób dokonywania zmian został opisany w poniższej instrukcji.

Instrukcja tworzenia rankingów i liczenia średnich ocen w rankingach (wersja czerwiec 2023) (PDF)

Aby umożliwić zakwaterowanie w domu studenckim osobom, które otrzymały miejsce poza USOSweb, należy w systemie USOS dodać skierowanie do domu studenckiego, w sposób opisany poniżej.

Instrukcja USOS – wystawianie skierowania do domu studenckiego (PDF)