Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ankiety

Moduł "Ankiety" służy realizacji m. in. badania Oceny Zajęć Dydaktycznych. Celem badania jest monitorowanie jakości oferty dydaktycznej uczelni poprzez umożliwienie uczestnikom zajęć wyrażania opinii na ich temat. W badaniu mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy kursów zarejestrowani na przedmiot w USOS. Wyniki dostępne są dla nauczycieli akademickich po zakończeniu badania, a zbiorcze zestawienia przekazywane są władzom jednostek.

Szczegóły dotyczące Oceny Zajęć Dydaktycznych oraz innych badań monitorujących jakość kształcenia na uczelni dostępne są na stronie jakosc.uj.edu.pl.

Witryna USOSweb udostępnia nauczycielom akademickim możliwość zapoznania się z wynikami Oceny Zajęć Dydaktycznych oraz generowania raportów z wynikami do pliku.

  • Instrukcja – Wyniki OZD - USOSweb (PDF) – instrukcja wskazuje, gdzie w witrynie USOSweb dostępne są wyniki Oceny Zajęć Dydaktycznych dla pracownika. Dane obejmują informacje o średnich ocenach z poszczególnych kryteriów oceny, komentarze uczestników, poziom zwrotności.
  • Instrukcja – Raport dla osoby – USOSweb (PDF) – instrukcja wskazuje, w jaki sposób można pobrać raport z wynikami Oceny Zajęć Dydaktycznych. Oprócz wyników punktowych, a także wykazu komentarzy, zawiera procent zwrotu ankiet na dzień ściągnięcia raportu.

Nauczyciele akademiccy mają możliwość odniesienia się do uzyskanych komentarzy z pytań otwartych z Oceny Zajęć Dydaktycznych w witrynie USOSweb w komunikacji z przełożonymi i/lub władzami dziekańskimi. Sposób wykorzystania dostępnego mechanizmu został opisany w Instrukcji wprowadzania odniesień do komentarzy.