Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Edycja przedmiotów

Informacje dotyczące edycji przedmiotów (sylabusów) w USOSweb

Za pomocą modułu do edycji przedmiotów (sylabusów) można tworzyć opis:

  • przedmiotów w poszczególnych latach akademickich
  • poszczególnych typów zajęć (wykład, ćwiczenia itp)
  • poszczególnych grup zajęciowych

Moduł dostępny jest w zakładce "Dla Pracowników" oraz na kartach przedmiotów w katalogu (szybki dostęp). Osobą uprawnioną do modyfikacji opisu przedmiotu i zajęć jest koordynator.
Opisy grup mogą być wprowadzane przez prowadzących grupy.

Gdzie szukać modułu "edycja przedmiotów"?

Do modułu "edycji przedmiotów" wchodzimy wybierając zakładkę "Dla pracowników"

i następnie zakładkę"Edycja przedmiotów"

zrzut ekranu pokazujący połozenie zakładki edycja przedmiotów w USOSweb

Lista przedmiotów do edycji

Na nowej stronie ukazuje się lista wszystkich przedmiotów, których opisy użytkownik ma prawo edytować.

Osobą uprawnioną do modyfikacji opisu przedmiotu i zajęć jest koordynator. Opisy grup mogą być wprowadzane przez prowadzących grupy.

Jeżeli na liście brakuje przedmiotów, do których edycji powinniśmy mieć dostęp, należy to zgłosić w sekretariacie/dziekanacie obsługującym USOS w danej jednostce.

Wybór cyklu dydaktycznego

Po wybraniu przedmiotu z listy należy na nowej stronie wybrać link do informacji o zajęciach w interesującym nas cyklu dydaktycznym, w którym odbywa się ten przedmiot. 

zrzut ekranu pokazujący wybór cyklu edycji przedmiotów

Następnie należy wybrać link do informacji o prowadzeniu przedmiotu.

zrzut ekranu pokazujący edycję informacji o przedmiocie w cyklu

Wybór wersji językowej

<>Formularz, który otwiera się pod tym linkiem, podzielony jest na dwie kolumny. Lewa służy do opisu przedmiotu w języku polskim a prawa do opisu w języku angielskim.
Opis przedmiotu w języku angielskim nie jest wymagany. Jeżeli nie wprowadzamy opisu w języku angielskim, to należy prawą kolumnę zostawić pustą.zrzut ekranu pokazujący edycję informacji o przedmiocie w cyklu

Metody dydaktyczne

Pole opisu "Metody dydaktyczne" pojawia się na dwa sposoby – jako pole do wpisania wykorzystywanych metod samodzielnie oraz jako Metody dydaktyczne – słownik
– do wybrania wykorzystywanych metod z przygotowanej listy metod dydaktycznych. Wystarczy wypełnić jedno z tych pól.

Wprowadzanie informacji dla konkretnego typu zajęć

Poniżej formularza do wprowadzania "informacji o prowadzeniu przedmiotu" powinien znajdować się co najmniej jeden dodatkowy link prowadzący do formularza służącego do wprowadzania odrębnych informacji na temat danego typu zajęć z tego przedmiotu (np. wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów).

Można dzięki temu zaznaczyć np. odrębność wykazów literatury dla wykładu i konwersatorium, gdy zachodzi taka potrzeba.

Jeżeli nie wprowadzamy dodatkowych informacji na temat danego typu zajęć to pola te należy pozostawić puste.

zrzut ekranu pokazujący wybór typu zajęć w edycji przedmiotów

Wprowadzanie informacji dla poszczególnych grup zajęciowych

Analogicznie poniżej mogą być dostępne także linki do dodatkowych formularzy służacych do wprowadzania odrębnych informacji na temat poszczególnych grup zajęciowych.

Formularze te można wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy grupy te prowadzone są według innych programów – specyficznych dla każdej z nich.

Prosimy nie powtarzać w niej informacji już wpisanych w sekcjach nadrzędnych.

Jeżeli nie wprowadzamy dodatkowych informacji na temat danej grupy zajęciowej to pola te należy pozostawić puste.

zrzut ekranu pokazujący wybór informacji dla konkretnej grupy zajęciowej w edycji przedmiotów

Zapisywanie treści

Wprowadzone do formularzy dane zapisujemy używając jednego z przycisków "Zapisz". Przycisk taki znajduje się nad sekcją formularzy do wprowadzania informacji o przedmiocie
oraz na samym dole pod tą sekcją.

zrzut ekranu pokazujący przycisk zapisz

Uwaga! Dane należy zapisać przed upływem 50 minut od wejścia do danego przedmiotu.