Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Elektroniczna Obiegówka

Elektroniczna Obiegówka jest nowym modułem systemu USOSweb. Moduł ten umożliwia :

  1. Dostęp do podstawowych informacji związanych ze studentem oraz jego zobowiązaniami wobec różnych jednostek. Są to: - aktualne programy studiów studenta, status studenta na danym programie oraz na etapie tego programu - szczegóły aktualnych oraz archiwalnych zobowiązań – m.in. rodzaj zobowiązania, jednostka, wobec której powstało zobowiązania, kto utworzył zobowiązanie w systemie, data powstania zobowiązania a w przypadku zobowiązań archiwalnych także data ustania zobowiązania oraz kto je anulował - adres e-mail studenta
  2. Wprowadzanie do systemu informacji na temat nowych zobowiązań studenta
  3. Usuwanie z systemu zobowiązań studenta

Gdzie znaleźć moduł Elektronicznej Obiegówki w USOSweb?

Aby wejść do modułu Elektronicznej Obiegówki należy zalogować się do systemu USOSweb, wybrać zakładkę "Dla Pracowników", następnie z lewego menu wybrać link "Obiegówka". Na nowej stronie ukaże się wyszukiwarka danych studenta. Po wpisaniu w okno wyszukiwarki numeru karty bibliotecznej lub numeru indeksu studenta i kliknięciu przycisku "Szukaj Studenta", wyświetlą się jego podstawowe dane oraz jego aktualne i archiwalne zobowiązania, jeżeli student je posiada.

Jak wpisać nowe zobowiązanie do Elektronicznej Obiegówki?

Aby wpisać nowe zobowiązanie studenta należy wyszukać jego dane w wyszukiwarce znajdującej się w module Elektronicznej Obiegówki, następnie kliknąć przycisk "Dodaj nowe zobowiązanie". Spowoduje to otwarcie okna , w którym wybieramy typ zobowiązania, jednostkę, której dotyczy zobowiązanie i możemy także wpisać dodatkowe uwagi związane z tym zobowiązaniem. Po wpisaniu wszystkich potrzebnych danych klikamy przycisk "Zapisz Zobowiązanie". Nowe zobowiązanie powinno się pojawić na stronie w tabeli "Aktualne Zobowiązania".

Jak usunąć z systemu zobowiązania studenta?

Aby usunąć z systemu zobowiązanie studenta należy wyszukać jego dane w wyszukiwarce znajdującej się w module Elektronicznej Obiegówki, następnie w tabeli "Aktualne Zobowiązania" wyszukać interesujące nas zobowiązanie. W ostatniej kolumnie tej tabeli znajduje się link "anuluj". Kliknięcie w ten link spowoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym system zapyta użytkownika czy anulować to zobowiązanie. Potwierdzenie tej operacji spowoduje usunięcie zobowiązania z tabeli "Aktualne zobowiązania" i zapisanie go w tabeli "Archiwalne zobowiązania" z odpowiednią datą ustania.