Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dotyczące migracji

Co to jest migracja

Dane w sekretariatach wprowadzane są do centralnej bazy danych, studenci oraz prowadzący zajęcia mają dostęp tylko do wydzielonej internetowej bazy danych.

Migracja to proces synchronizacji internetowej części systemu USOS – USOSweb z główną bazą danych.

Konsekwencją takiego rozwiązania jest to, że dodane/zmienione informacje w USOS są widoczne w USOSweb dopiero po najbliższej migracji. Analogicznie dane z USOSweb (oceny, rejestracje na zajęcia itp.) sekretariat widzi dopiero po migracji.

Kiedy odbywa się migracja

Migracja zaczyna się codziennie o godzinie 4:20 rano. Na czas trwania migracji serwis USOSweb jest automatycznie zamykany aby zapobiec utracie danych. Po wykonanej migracji trwającej zwykle ok. 20 minut serwis jest uruchamiany ponownie.

Na stronie głównej podana jest informacja o czasie który upłynął od ostatniej migracji.

Kiedy zobaczę aktualne dane?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego gdzie dane na których nam zależy były dodawane/modyfikowane.

Zmiany dokonane przez sekretariat w USOS studenci i prowadzący zobaczą w USOSweb dopiero po najbliższej migracji.

Analogicznie oceny wystawione przez prowadzących, rejestracje studentów, podpięcia studentów itp. sekretariat zobaczy dopiero po migracji (czyli zwykle około godziny 6:00 następnego dnia).

Zmiany w danych znajdujących się w tej samej bazie danych są widoczne natychmiast (np. prowadzący wystawia ocenę w USOSweb a studenci widzą ją natychmiast po wystawieniu).