Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mLegitymacja

mLegitymacja jest dokumentem wyświetlanym na ekranie smartfona w oferowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów aplikacji mObywatel.

mLegitymacja aktualnie stanowi jedynie wirtualną wersję elektronicznej (tradycyjnej) legitymacji studenckiej. Nie jest natomiast bytem samodzielnym i nie można jej zamówić, nie posiadając ważnej tradycyjnej legitymacji. Podobnie, jak plastikowa legitymacja, mLegitymacja potwierdza status studenta i upoważnia do tych samych zniżek i ulg.

mLegitymacja przeznaczona jest jedynie dla studentów studiów I i II stopnia oraz studiów magisterskich. Studentom studiów doktoranckich mLegitymacja nie przysługuje.

Należy zaznaczyć, że cała obsługa mLegitymacji zależy tylko i wyłącznie od studenta, a jakakolwiek pomoc ze strony sekretariatów/dziekanatów nie jest tu możliwa. Student sam decyduje o tym, czy i kiedy zamówić, pobrać, zainstalować lub anulować mLegitymację.

Wzór mLegitymacji jest szczegółowo określony w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2019 roku. Na mLegitymacji znajduje się zdjęcie posiadacza wraz z jego podstawowymi danymi, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, wiek. Pojawia się również informacja o przysługujących właścicielowi zniżkach, numerze legitymacji, dacie wydania, terminie jej ważności, a także rozwijana nazwa uczelni. W lewym górnym rogu znajduje się hologram w kształcie odpowiadającym Godłu Rzeczpospolitej Polskiej, a w prawym górnym rogu ruchomy element graficzny prezentujący biało-czerwoną flagę.

Zrzut ekranu z aplikacji mUSOS przedstawiający sposób prezentowania w niej mLegitymacji.

O wydanie mLegitymacji mogą ubiegać się osoby, które:

  • posiadają status aktywnego studenta,
  • mają ważną tradycyjną (plastikową) legitymację studencką,
  • posiadają numer PESEL,
  • ich dane osobowe nie były zmieniane w systemie USOS od czasu wydania tradycyjnej legitymacji,
  • mają założony i potwierdzony Profil Zaufany,
  • pobrały i zainstalowały na telefonie aplikację mObywatel.

mLegitymację zamówić można za pośrednictwem aplikacji mUSOS lub strony USOSweb. Instrukcje instalacji znajdują się pod tym linkiem.

Dane osobowe zawarte na mLegitymacji muszą być tożsame z danymi znajdującymi się na elektronicznej legitymacji studenckiej. Zmiana w systemie USOS jakiejkolwiek danej osobowej nadrukowanej na tradycyjnej legitymacji powoduje automatyczną blokadę możliwości zamawiania mLegitymacji, do czasu wydrukowania nowej, plastikowej legitymacji z aktualnymi danymi (np. zmiana imienia spowoduje blokadę zamawiania mLegitymacji do czasy wydruku plastikowej legitymacji z nowym imieniem). W związku z powyższym rekomendowane jest dokonywanie zmian w danych osobowych jeszcze przed wydrukiem plastikowej legitymacji.

mLegitymacja jest ważna tylko i wyłącznie w okresie ważności tradycyjnej legitymacji studenckiej. Jej przedłużenie nie następuje automatycznie z semestru na semestr. Aby ja przedłużyć, należy anulować aktualnie posiadaną mLegitymację i zamówić nową poprzez mUSOS lub USOSweb. Instrukcja zamawiania znajduje się pod tym linkiem.

mLegitymacja może zostać unieważniona w mUSOS przez użytkownika w dowolnym momencie. Będzie to skutkowało unieważnieniem mLegitymacji także w mObywatelu, a co za tym idzie, przy chęci ponownego jej dodania. koniecznością pobrania nowej mLegitymacji. mLegitymacja straci natomiast automatycznie ważność przy braku przedłużenia tradycyjnej legitymacji (ELS), jej ewentualnego unieważnienia w systemie USOS, a także w momencie utraty statusu studenta.

W przypadku wymiany telefonu lub konieczności ponownej instalacji mObywatela niezbędne jest anulowanie dotychczasowej mLegitymacji i zamówienie nowej. Wraz z nową mLegitymacja zostaną wygenerowane nowe kody do mObywatela. Kody te są jednorazowe i nie ma możliwości ich ponownego wykorzystania.